Xóa kéo - Viết xóa Ruột xóa

Xóa kéo - Viết xóa Ruột xóa

Xóa kéo Plus, ruột xóa. Viết xóa thiên long, R-more, G-Star,