Khay hồ sơ - lọ cắm bút

Các loại khay để tài liệu, lọ cắm bút các loại

Khay tài liệu nhựa, Mica, 2 tầng, 3 tầng, khay tạp chí 1-3 ngăn