Ghim cài - Kim Bấm - Kẹp Bướm

Cái loại dụng cụ để kẹp giấy

Ghim cài C32, C62, C82, màu. Vác loại kim số 10, số 3, 23/8 - 23/23, kim ghim bảng nhung, kim chuổi